Darujspravne.cz

Pro neziskovky

Dobrý den,

Vítejte na portálu darujspravne.cz.
V tuto chvíli nabízí portál možnost registrace neziskovým organizacím, které mají povolenou veřejnou sbírku a za sebou více jak 1 rok existence.


Co přináší zapojení na darujspravne.cz pro neziskové organizace?
  • Přístup k novým individuálním dárcům, zejména těm, kteří chtějí darovat více než jen 30,- pomocí DMS a dárcům, kteří jsou zvyklí hledat informace o pomoci neziskovému sektoru jednoduše na internetu.
  • Získání větší důvěry mezi NNO a dárci.
  • Prověření Fórem dárců o transparentnosti a „zdraví“ organizace, což ulehčí komunikaci s dalšími firemními i individuálními dárci NNO.
  • Publicitu a zviditelnění organizace i mimo region působení – projekt je medializován Fórem dárců, na sociálních sítích a partnery projektu (např. centrum.cz).
  • ZDARMA nové platební (dárcovské) metody – více o jednotlivých metodách na www.darujspravne.cz/o-projektu/zpusob-podpory.
  • Nyní jsou dostupné platby přes platební karty Visa, Mastercard a Maestro a platby přes PaySec, který umožňuje platby z elektronické peněženky PaySec a on-line platby z účtů ČSOB a Era/Poštovní spořitelny. Nově  mohou dárci přispívat i pomocí digitální peněženky Mastercard Mobile.
  • Možnost využívat značku darujspravne.cz a platební metody i na svém webu a kdekoliv jinde.
REGISTRACE

Probíhá ve třech krocích, které na sebe logicky navazují. Pro jeho vyplnění počítejte s potřebným časem zhruba 60min.

V prvním kroku vyplníte základní informační údaje o vaší neziskové organizaci a přiložíte v elektronické podobě požadované dokumenty: výroční a finanční zpráva za poslední 1 rok, stanovy (platí pro občanské sdružení) a doklad o povolení veřejné sbírky. Tato část zabere přibližně 20min.
[ ukázka formuláře ]

Ve druhém kroku budete vyplňovat sebehodnotící dokument o fungování vaší organizace. Formulář zjišťuje informace o finančním zdraví, vedení hospodaření, controllingu, řízení zdrojů a komunikaci v organizaci. Vyplnit by ho měla osoba, znající finanční zprávy a celkový chod organizace. Tato část zabere cca 30 min. Základy zdravého finančního řízení © je unikátní metodika na sledování zdravého finančního řízení u neziskových organizací, kterou vyvinula a poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti, která je jediným vlastníkem této metodiky.
[ ukázka formuláře ]

Poslední, třetí, krok slouží k popisu projektu, na který máte vypsanou veřejnou sbírku, a který chcete uveřejnit na stránkách darujspravne.cz. Tato část zabere okolo 10min.
[ ukázka formuláře ]

Pokud řádně nevyplníte předchozí krok, není možné přejít do dalšího.

Každá organizace odpovídá za správnost poskytnutých údajů, a to včetně požadovaných příloh.

Vámi poskytnuté informace slouží k vyhodnocení „zdraví“ organizace, její spolehlivosti a důvěryhodnosti.

Budeme rádi za vaše připomínky.